Thông Báo
Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ
Nối Kết Website

Hội Đồng Mục Vụ
Nhiệm Kỳ: 2021 - 2023

Phó Xứ và QN CĐ: Trần Đức Martin
Sr. Maria Nguyễn Thu Hương, LHC
Phó Tế Vĩnh Viễn: Trần Quý Châu

BAN THƯỜNG VỤ


Chủ Tịch: Trần Đức Hòa
Phó Nội Vụ: Nguyễn Văn Thông
Phó Ngoại Vụ: Phạm Lê Tân
Thủ Quỹ: Lê Thu Hằng
Thư Ký: Trịnh Gia Vỹ


SINH HOAT CHÚA NHẬT

Việt Ngữ: 1:40PM - 2:40PM
Giáo Lý: 2:40PM - 3:50 PM
Thiếu Nhi Thánh Thể: 4:00PM - 4:50 PM
Ca Đoàn Saint Nicholas: 3:30PM - 4:50 PM
Legio Mariae: 3:30PM - 4:30PM


KHỐI NỘI VỤ / PHỤNG VỤ

Ban Chưởng Nghi: Nguyễn Năng Sĩ
Ban Phòng Thánh
: Vũ Tiến Thành
Ban Giúp Lễ: Chị Linh Jane
Ban TTV Thánh Thể: Nguyễn Văn Tiến
Ban TTV Lời Chúa: Nguyễn Minh Thục
Ca Đoàn St. Nicolas:  Nguyễn Qúi Huy
Ca Đoàn Giáo Dân: Đặng Minh Đức
Ca Đoàn Trẻ Têrêxa: Nguyễn Diên Linh
Ban Hướng Dẫn và Trật Tự: Nguyễn Văn Thông
Ban Ca Nguyện: Trịnh Gia Vỹ

KHỐI NGOẠI VỤ / MỤC VỤ


Ban Khánh Tiết
:
Ban Âm Thanh: Nguyễn Quí Tuấn
Ban Quản Lý Tài Sản CĐ.: Hoàng Văn Tâm
Ban projector: Đặng Lộc
Ban Nhiếp Ảnh: Hồng Phi Khanh
Ban Giao Tế: Huỳnh Nam
Ban Văn Nghệ: Anh Thái Trí Minh
Ban Website: Đặng Mỹ Hạnh
Ban Truyền Thông: Nguyễn Michael
Ban Hôn Phối: Vũ Linh Jane
Ban Tang Lễ: Vũ Đình Kỷ 
Ban Xã Hội: Vũ Hiền
Ban Phụ Huynh Cộng Đoàn: Huỳnh Nam
Trường Việt Ngữ: Đặng Mỹ Hạnh

HỘI ĐOÀN

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
: Trần Thị Tuyết Hoa
Hội Đạo Binh Đức Mẹ: Nguyễn Năng Sĩ
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm: Nguyễn Công Trí
Chi Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu:Lê Kim Dung
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: Vũ Hannah
Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng: Anh Chị Lê Linh & Hằng
Thăng Tiến Hôn Nhân và Gia Đình: A/C Phan Minh Phụng
Đạo Binh Hồn Nhỏ: Bùi Thanh Tâm
Phong Trào Cursillo: Trịnh Gia Vỹ
Gia Đình Nazareth: A/C Vũ Khắc Nghiêm-Hiền
Hội Hiệp Sỹ Columbus: Nguyễn Trọng Thiệt

KHỐI MỤC VỤ CHUYÊN BIỆT

Giáo Lý: Sơ Nguyễn Thu Hương
Ban Giáo Lý Tân Tòng: Bà Nguyễn Thu Nhi
Ban Giáo Lý Tân Tòng Thiếu Nhi: Nguyễn Hương Giang

Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ: 2019 - 2021 (click here)
Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ: 2017 - 2018 (click here)
Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ: 2016 - 2017 (click here)
Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ: 2014 - 2016 (click here)
Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ: 2012 - 2014 (click here)
Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ: 2010 - 2012 (click here)
Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ: 2008 - 2010 (click here)