Thông Báo
Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ
Nối Kết Website

Tinh thần Legio là chính tinh thần của Ðức Maria. Hội viên Legio đặc biệt luôn cố gắng rèn luyện cho được đức khiêm nhường sâu xa của Ðức Maria, đức vâng lời hoàn hảo, đức hiền hậu như Thiên thần, tính luôn luôn chăm chú cầu nguyện, đức hãm mình toàn diện, thanh khiết không tỳ vết, lòng nhẫn nhục anh dũng, trí khôn ngoan siêu phàm, tính mến Chúa vừa can đảm vừa xả thân, và nhất là bắt chước đức Tin, một nhân đức mà chỉ có Mẹ Maria mới thực hiện hoàn toàn không ai sánh kịp. Nhờ tình yêu và đức Tin của Mẹ Maria chỉ dẫn, Legio của Ngài đảm nhận mọi nhiệm vụ "không bao giờ viện cớ là làm không nổi, vì họ cho rằng mọi việc đều có thể làm được và được phép làm" (Gương phúc III, đoạn 5).

"Gương mẫu hoàn hảo của đời sống thiêng liêng và đời sống Tông đồ ấy chính là Ðức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các Tông đồ: khi còn ở trần gian, Người đã sống một cuộc đời giống như mọi người, lo toan cho gia đình và mệt nhọc vì gia đình. Nhưng Ðức Mẹ Maria vẫn kết hợp mật thiết với Con mình và đã góp phần vào công việc của Chúa Cứu Thế một cách đặc biệt. Tất cả phải có lòng tôn sùng chân thực đối với Ðức Maria và xin người Mẹ hiền ấy săn sóc đến đời sống và việc tông đồ của mình"
(sắc lệnh về Tông đồ giáo dân, 4i). 

"Cử chỉ tập thể đầu tiên của họ là quỳ gối xuống. Những chiếc đầu xanh nghiêm chỉnh cúi xuống. Họ kêu cầu khấn nguyện với Chúa Thánh Thần; tiếp đến họ lần hạt, những bàn tay làm lụng vất vả suốt ngày cầm chuỗi lần, một lối tôn sùng giản dị nhất. Đọc kinh xong, mọi người ngồi lên: Trước tượng Đức Mẹ (biểu chứng tình Mẹ hổ trợ) họ cùng nhau khởi sự bàn định những phương pháp tốt nhất để làm đẹp lòng Chúa và làm cho Chúa được yêu mến trên cõi đời này. Từ cuộc trao đổi ý kiến đó, Legio Mariae đã xuất hiện với tất cả những đặc điểm được thấy hiện nay" (Trích thủ bản).

Đó là những giòng giới thiệu lịch sử phiên họp đầu tiên thành lập Tiểu đội Đạo Binh Đức Mẹ tại thành phố Dublin, Ái Nhĩ Lan lúc 8 giờ tối ngày 07 tháng 9 năm 1921.

Dự phiên họp hôm đó có một Linh mục, 15 người phụ nữ làm công tư chức và buôn bán, với một người đàn ông là công chức Bộ Công chánh, tất cả đều là những người bình hạ tầm thường.

Ngày nay cũng những người bình hạ tầm thường như vậy đang tiếp tục công việc của họ, gồm đủ mọi thành phần trong xã hội, không phân biệt tuổi tác, học thức hay giai cấp. 

Đạo Binh Đức Mẹ bây giờ là đoàn thể hoạt động tông đồ giáo dân to lớn nhất có đoàn viên trên khắp thế giới. 

Tại Việt Nam họ đã hoạt động mạnh, những người tỵ nạn đến Pháp, Úc Châu, Gia Nã Đại, Hoa Kỳ cũng lại tiếp tục hoạt động ...

Năm 1965 Đức Phaolô VI đã gọi đến ông Frank Duff người đàn ông sáng lập đầu tiên nói những lời khích lệ như sau:

"Đức Thánh Cha muốn nhân dịp này ban một thông điệp khen thưởng và khích lệ Legio Mariae... vì những mục tiêu đạo đức, những công việc đã thực hiện và phát triển rộng rãi, mang lại nhiều lợi ích lớn lao cho việc tông đồ Công Giáo. Sự kiện ấy chứng minh quý phong trào là một khí cụ kiến hiệu lạ lùng để xây dựng và mở rộng nước Chúa ...

"... Đức Thánh Cha đã có một ý niệm rõ rệt về tinh thần và cũng là bí quyết tạo nên nguồn sinh lực của Legio, xuất phát từ đời sống nội tâm vững mạnh của các hội viên, tinh thần kỷ luật, ý chí hiến thân để cứu rỗi tha nhân, lòng trung thành không lay chuyển đối với Giáo Hội, lòng tín nhiệm vững vàng nơi sự hỗ trợ của Đức Thánh Trinh Nữ Maria ...

"Đức Thánh Cha rất sung sướng đặt niềm tin tưởng nơi Legio, một hội đoàn đã đào tạo rất nhiều tông đồ nhiệt thành và chứng nhân dũng cảm của Chúa Kitô khắp nơi trên thế giới, nhất là những nơi niềm tin đang bị tấn công và bách hại."

Biết rằng tự sức mình không làm gì được, nên người hội viên Đạo Binh Đức Mẹ đặt hết niềm tin vào lòng nhân hậu và ơn cứu độ của Thiên Chúa, vào sự lãnh đạo và hỗ trợ của Mẹ Maria là Nữ Tướng của Đạo Binh Đức Mẹ và cũng là Đấng Trung Gian Các Ơn. Người hội viên Đạo Binh Đức Mẹ vừa hoạt động vừa cầu nguyện để thực hiện khẩu hiệu: Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu. Họ hoạt động để phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân là hình ảnh của Thiên Chúa, như lời họ cầu nguyện trong kinh Tessera: "Xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ; Đức tin sống bởi đức Mến, để chúng con có sức làm tròn mọi việc, chỉ vì mến Chúa, và hằng nhìn thấy cùng hầu hạ Chúa trong mình anh em chúng con ..."
  
I. TỔ CHỨC:
A) Legio Mariae là một Đoàn thể Giáo dân, được Giáo hội phê chuẩn và đặt dưới quyền chỉ huy hùng mạnh của Đức Maria vô nhiễm, trung gian các ơn. Họ họp thành đạo quân để phục vụ trong chiến cuộc mà Giáo hội không ngừng giao phong với thế gian và quyền lực tội ác.

B) Đơn vị Praesidium đầu tiên được thành lập tại thành Dublin, Ái Nhĩ Lan, vào ngày 7 tháng 9, năm 1921.
C) Đạo quân này đến nay rất đông đảo, và đang bành trướng khắp nơi trên thế giới, có trên 3 triệu Hội viên
Hoạt động và gần 20 triệu Hội viên Tán trợ đang chiến đấu dưới lá cờ của Đức Maria.

D) Hệ thống quản trị của Legio:
1. Hội Đồng trung ương (Concilium Legionis), trụ sở đặt tại nước Ái Nhĩ Lan.
2. Hội Đồng miền (Senatus), tại các quốc gia.
3. Hội Đồng Tỉnh (Regia).
4. Hội Đồng Địa phận (Comitium).
5. Hội Đồng Hạt (Curia).
6. Đơn vị hoặc một chi nhánh (Praesidium).

II. MỤC ĐÍCH
A) Legio Mariae nhằm mục đích làm vinh danh Thiên Chúa, rao giảng phúc âm và cứu rỗi các linh hồn, qua việc thánh hóa hội viên bằng sự cầu nguyện, và dưới sự lãnh đạo của Giáo quyền, tích cực cộng tác vào công cuộc hành động của Đức Maria và của Hội Thánh là đạp đầu con rắn, phá vỡ thế lực của tội lỗi để mở rộng nước Chúa Kitô.

B) Đưa Linh mục đến với dân chúng, hoặc giúp ích cho ảnh hưởng của Người được lan rộng.

C) Thực hiện công tác tông đồ giáo dân dưới nhiều hình thức khác nhau, qua sự hướng dẫn của Linh mục Giáo xứ, nơi đơn vị Legio thành lập.
D) Sống theo tinh thần của Đức Maria, và đặc biệt là bắt chước Đức Tin, Đức Ái và Đức Khiêm nhượng của Đức Mẹ.
E) Truyền bá và cổ động việc sùng kính Đức Mẹ và lần hạt Mân côi, để qua Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu.

III. ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP HỘI

  • Legio Mariae mở cửa đón nhận mọi người Công giáo, gồm cả hai phái nam và nữ.
  • Hội viên trưởng thành (Senior), trên 18 tuổi.
  • Hội viên thiếu niên (Junior), dưới 18 tuổi.

A) Sống Đạo thực hành theo Đức tin.
B) Thực sự muốn làm việc Tông đồ giáo dân theo công tác của Legio.
C) Sẵn sàng chu toàn mọi việc mà phận vụ Hội viên đòi buộc.
Legio Mariae có hai loại Hội viên: Hội viên Hoạt động (Active members) và Hội viên Tán trợ (Auxilary members). Tuổi nào vào Tán trợ cũng được.

IV. NHIỆM VỤ HỘI VIÊN HOẠT ĐỘNG
A) Tham dự buổi hội hàng tuần của Praesidium.

B) Ðọc kinh Catena hằng ngày.
C) Làm công tác tích cực và thiết thực, được chỉ định hàng tuần của Praesidium.
D) Triệt để giữ kín tất cả những gì đã được bàn cãi trong phiên họp hoặc đã biết được trong khi thi hành nhiệm vụ Legio.

V. NHIỆM VỤ HỘI VIÊN TÁN TRỢ

A) Hàng ngày phải đọc trọn kinh "Tessera" và lần hạt Mân côi.
B) Cầu nguyện theo ý của Đức Mẹ.
C) Hàng năm vào tháng 3 Dương Lịch, phải tham dự
Đại Hội ACIES, lễ nghi chính của Legio.

VI. QUYỀN LỢI VÀ ĐẶC ÂN THIÊNG LIÊNG

  • Legio Mariae đặt dưới sự bảo trợ của Đức Maria và của Giáo Hội.
  • Legio Mariæ cống hiến cho người hội viên một lối sống đạo đức ở trong khuôn khổ của một tổ chức có kỷ luật chặt chẽ.
  • Legio Mariae cống hiến cho người Hội viên một lý tưởng Công Giáo để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân qua sự kết hợp mật thiết với Đức Mẹ, để cùng với Đức Maria, trong Maria,

      nhờ Maria và qua Mẹ Maria, dẫn đưa mọi người về với Chúa và Giáo Hội.

  • Legio Mariae còn cống hiến cho người Hội  viên một nền Triết lý, Thần học sâu xa về hoạt động Công giáo tiến hành, một phương pháp thực tiễn để làm việc Tông đồ có kế hoạch và chương trình cụ thể, kết quả rất rõ ràng.

A. Hội viên Legio được thông công trong lời cầu nguyện và các việc làm đạo đức hàng triệu Hội viên trên khắp thế giới.

B.  Hội viên Legio được hưởng nhiều Ân xá khi đọc kinh "Tessera" và lần hạt Mân côi.

C. Hội viên Legio được hưởng ơn ĐẠI XÁ khi tuyên hứa và mỗi khi đọc lại lời tuyên hứa vào các dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ Truyền Tin, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời, lễ Sinh nhật Đức Mẹ và lễ hai thánh Phêrô Phaolô Tông đồ.

Tuy nhiên, muốn được hưởng ĐẠI XÁ phải theo điều kiện thông thường như Xưng tội, Rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.

D. Hội viên Legio còn được đào luyện về phương diện thiêng liêng sâu xa, nhờ các Linh giám thận trọng dẫn dắt và được học hỏi thêm khoa học thánh về Chúa Kitô, về Đức Maria và Giáo hội hoàn vũ.

E. Hội viên Hoạt động vừa mới qua đời, Praesidium phải lập tức xin một lễ Hối Tử cho Hội viên của mình để cầu nguyện cho linh hồn người Tử Sĩ được thoát chốn luyện hình.
F. Hằng năm vào tháng 11 Dương lịch, mỗi Praesidium phải xin một lễ cầu cho linh hồn Hội viên đã qua đời ở khắp nơi trên thế giới.

Kính Thưa Quí vị & Quý bạn, Chúng tôi ao ước được cùng các bạn phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội và cứu rỗi các linh hồn. Nếu bạn thấy Legio Mariae - Đạo Binh Đức Mẹ thích hợp, thì xin liên lạc với Cha Quản Nhiệm hoặc các anh chị trong tiểu đội Praesidium “Đức Bà Là Toà Đấng Khôn Ngoan” tại cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Trưởng - Chị Maria Ana Vũ Mộng Mơ
Phó - Chị Nguyễn Ngọc Khánh 
Thư Ký - Chị Chu Mỵ Mai
Thủ Qũy - Chị  Phạm Hiền  Trang