Thông Báo
Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ
Nối Kết Website

Những Điều Căn Bản Nên Biết Về
Hồn NhỏĐạo Binh Hồn Nhỏ

1/- Hồn Nhỏ là gì và phát xuất từ đâu?

Hồn Nhỏ là một nếp sống, nhấn mạnh tinh thần bé nhỏ và đơn sơ, được Thiên Chúa tiền định, phát xuất từ Thánh Kinh :
            -Cựu Ước : “Ai bé nhỏ hãy đến với Ta.” (CN, 9:4)
            -Tân Ước : “Nước Trời thuộc về những ai giống như trẻ thơ”. (Mc, 10:14b)

2/- Đạo Binh Hồn Nhỏ là gì và phát xuất từ đâu?

Đạo Binh Hồn Nhỏ là một Đoàn Thể Công Giáo đặt nặng phần nội tâm, “một công cuộc cứu độ phát xuất từ Thánh Tâm Chúa Giêsu” (TĐTYNH ngày 30-12-72). Được thành lập nhằm mục đích :

            a/- Chống Đạo Binh Satan (TĐTYNH ngày 10-10-67), dưới quyền chỉ huy của Nữ Tướng Maria (TĐTYNH ngày 9-5-67), bằng những khí giới sắc bén sau đây :

                                        Đơn Sơ, Phó Thác, Khiêm Nhường,
                                  Thứ Tha , Từ Bỏ, Yêu Thương, Nguyện Cầu.


            b/- Cố gắng tiến tới đời sống thánh thiện (Mt, 5:48), bằng Con Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng (Mt, 18:3), theo gương Thánh Tiến Sĩ Bổn Mạng Têrêsa Hài Đồng Giêsu, cụ thể là chu toàn bổn phận hằng ngày vì lòng mến Chúa, yêu người.

3/- Linh Đạo: Linh Đạo của Đạo Binh Hồn Nhỏ chính là Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng của Thánh Tiến Sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu mà Chúa Giêsu đã vạch ra trong Phúc Âm : “Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt, 18:3)

4/- Việc làm cụ thể: Việc làm cụ thể thường xuyên của Hồn Nhỏ là :
            a/- Hàng giây:

Hàng giây kết hiệp cùng Thầy
 Giêsu Thánh Thể ngất ngây ân tình.

            b/- Hàng ngày:

 Hàng ngày, đền tạ, dâng mình,
Hy sinh tặng Mẹ mười Kinh Kính Mừng.
 Hãm mình cầu nguyện không ngừng,
Ham nghe Lời Chúa, xin vâng Ý Ngài.

            c/- Hàng tháng:

21 hàng tháng  là ngày
Yêu thay, đền thế nhờ Thầy Giêsu.
Ăn chay, cầu nguyện cần cù,
Hy sinh, tránh tội, không thù giận ai.

            d/- Hàng năm:

Hàng năm  có 4 ngày biệt kính :
-Thầy Giêsu Thủ Lãnh Tối Cao. (48 giờ đền tạ vào tháng 6)
- Đức Mẹ Nữ Tướng cầu bầu. (24 giờ đền tạ ngày 13/10)
- Têr-Sa Bổn Mạng thâm sâu Đường Tình. (Tĩnh Tâm ngày 1/10)

Ban Điều Hành Trung Ương, Đạo Binh Hồn Nhỏ Việt Nam Hải Ngoại