Thông Báo
Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ
Nối Kết Website

CANH TÂN ĐẶC SỦNG
      Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Giáo xứ Saint Nicholas

  Nhóm Cầu Nguyện Tôma

Canh Tân Đặc sủng tại Cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Giáo xứ Saint Nicholas, có tên là nhóm cầu nguyện Tôma.  Nhóm sinh hoạt 2 lần mỗi tháng, Thứ Sáu tuần thứ 2 và thứ 4 trong tháng. Từ 7g30 đ ến 9g30 tối tại phòng A.  Những sinh hoạt của nhóm gồm có: Ca tụng, Cầu nguyện, Đọc Phúc Âm, và chia sẻ cảm nghiệm về Phúc Âm.

Nhóm cũng tham gia vào những công tác tự nguyện như: Đi trợ giúp những hội thiện nguyện tại Orange County; quyên tiền cho HopeToday để trợ giúp các Linh Mục và người nghèo tại Việt Nam;  Rước Mình Thánh Chúa đến với những người đau yếu và lớn tuổi tại tư gia, bệnh viện và viện dưỡng lảo;  Nhóm cũng tham dự tĩnh tâm ít nhất là một lần trong năm.

Mọi ý kiến, thắc mắc hoặc muốn gia nhập nhóm xin liên lạc anh Linh Lê (949) 627-5377, chị Trinh Lưu (949) 586-9730 và chị Hằng Lê 949-627-5378

NHÓM CẦU NGUYỆN ĐẶC SỦNG LÀ GÌ?

Ngày nay có những nhóm cầu nguyện hầu như ở khắp nơi. Không phải tất cả đều theo cùng một hướng với Phong trào Canh Tân trong Thánh Thần. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng tôi đánh giá thấp mọi hình thức họp nhau để cầu nguyện như : chia sẻ Tin Mừng, suy gẫm chung, v.v... Ở đây chúng tôi muốn đề ra những nét đặc thù của một nhóm cầu nguyện Canh Tân.

Những điều mà ta có thể gọi là những ý lực cho một cuộc nhóm họp cầu nguyện. Gọi là "ý lực" thôi bởi vì chúng không phải là những "thực đơn" kê sẵn.

- Trước tiên, họp nhau lại là để gặp Đức Kitô đang hiện diện giữa những kẻ họp nhau nhân danh Người. Điểm này là then chốt và có tính chỉ đạo cho mọi cuộc họp. Mỗi lần họp nhau, ta đều phải nhớ đến sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô.

- Mỗi lần họp, phải xin Chúa Thánh Thần tác động, vì Thánh Thần Thiên Chúa không bao giờ ngừng hoạt động trong ta. Trong ta vẫn luôn còn những vùng sâu thẳm chưa bao giờ ai chạm tới. Cũng có thể đôi khi ta làm buồn Thánh Thần bởi những thái độ không thích hợp với Tin Mừng. Vì thế ta cần được Thánh Thần đổ tràn vào lòng để ta lại có thể tiến bước theo Ngài.

- Cầu nguyện trong những buổi họp này trước tiên là cầu nguyện ngợi khen, diễn tả ra bằng thánh ca, thánh vịnh và những lời do Thánh Thần soi sáng. Ta "nhận biết" Chúa Giêsu Kitô là Chúa tể, cho nên khi ngợi khen Người, cái nhìn của ta ít quy hướng về mình và những vấn đề của mình cho bằng về chính Người. Nhờ thái độ chiêm ngưỡng tích cực và tự do như thế, ta được dẫn tới mầu nhiệm Chúa Cha và lòng sẽ không ngừng trào lên những tâm tình ca ngợi.

- Buổi họp phải hướng về Chúa Giêsu như trung tâm, không những để ngợi khen Người mà còn để lắng nghe Lời Người và cho Lời ấy thấm sâu vào trái tim mình.Trong mỗi buổi họp phải thực hiện được điều Chúa Giêsu đã nói : "Thánh Thần mà Chúa Cha sai đến nhân danh Thầy, Ngài sẽ dạy cho chúng con tất cả những gì Thầy đã nói với chúng con" (Ga 14, 26).


- Những buổi họp cũng phải là một sự diễn tả sống động sự hiệp thông trong Chúa Giêsu Kitô. Sự hiệp thông này chủ yếu là công trình của Chúa Thánh Thần. Vì thế, ta phải biết lắng nghe nhau, ai cũng sẵn sàng nhận và cho. Làm như thế là ta thực hiện lời các thánh tông đồ : "Cộng đoàn các tín hữu chỉ có một lòng một ý”

- Sau cùng, có thể nói rằng việc họp lại để cầu nguyện đặt ta vào bầu khí của những cộng đoàn Kitô đầu tiên như được mô tả trong sách Công Vụ : "Họ chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, hiệp thông với nhau, tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện ... Họ để mọi sự làm của chung" (Cv 2, 42.44).

REFLECTION – SUY NIỆM

- What we are is God’s Gift to us.  What we become is our gift to God.
Chúa dựng nên ta là ân huệ Ngài ban. Ta trổ sinh hoa trái là món quà đáp lại tình Ngài

- God has a purpose and plan for your life that no one else can fill.
Chúa dành cho bạn một mục đích và một chương trình không ai có thể điền thế.

- God will never give you more than you can handle.
Chúa chẳng bao giờ trao cho bạn quá khả năng bạn đảm trách.

- With God as your partner, all things are possible.

Với Chúa là cộng sự viên của bạn, mọi việc đều có thể thực hiện.

- God loves you as you are but loves you too much to leave you as you are.

Chúa yêu ta đến với ta nhưng vì quá yêu ta đành xa lìa ta, đến hay lìa xa còn tùy ở ta.
- No matter what is happening to you, know that God is waiting for you with open arms.
Dẫu cho có gì xảy đến cho bạn, nên biết rằng Chúa vẫn trông chờ bạn với đôi tay rộng mở.

- God can’t give you anything new unless you are willing to let go of the old.
Chúa không thể cho bạn cái gì mới nếu bạn không lọai bỏ những điều cũ.

- Friendship is God’s special way of loving us through someone else.
Tình bằng hữu là phương tiện yêu thương đặc biệt Chúa ban cho ta qua người khác.

- God gives us faces.  We create our own expressions
Chúa ban cho ta vẽ mặt. Chúng ta tự tạo ra sự bộc lộ.

- God never closes a door without opening another.
Chúa chẳng bao giờ khép lại cánh cửa mà không mở ra cho ta một cánh cửa khác.