Thông Báo
Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ
Nối Kết Website

Hội Đồng Mục Vụ
Nhiệm Kỳ: 2014 - 2016

Quản Nhiệm
Linh Mục Micae Mai Khải Hoàn

Ban Thường Vụ
Chủ Tịch: Vũ Khắc Nghiêm
Phó Nội Vụ: Nguyễn Viết Lân
Phó Ngoại Vụ: Phan Văn Minh
Thủ Quỹ: Quách Bích Vân
Thư Ký: Trần Ngọc Tỉnh


Sinh Hoạt Chúa Nhật

Trường Việt Ngữ: 1:50PM - 2:40PM
Giáo Lý: 2:40PM - 3:50 PM
Thiếu Nhi Thánh Thể: 4:00PM - 4:50 PM
Ca Đoàn Saint Nicholas: 3:30PM - 4:50 PM
Legio Mariae: 3:30PM - 4:30PM


Đoàn Thể và Hội Đoàn
Legio Mariae: Nguyễn Năng Sỹ
Liên Minh Thánh Tâm: Vũ Tiến Thành
Các Bà Mẹ Công Giáo: Phùng Kim Dung
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: Nguyễn Anthony
Giáo Lý: Sr. Maria Loan Trần, LHC
Chi Hội Cao Niên: Đỗ Thế Giới
Ơn Thiên Triệu: Lê Kim Dung
Ca Đoàn St. Nicholas: Trần Yêm Thông
Ca Đoàn Giáo Dân: Đặng Minh Đức
Ca Đoàn Têrêsa: Nguyễn Diên Linh
Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình: A/C Phan Minh Phụng
Đạo Binh Hồn Nhỏ: Bùi Thanh Tâm
Phong Trào Cursillo:
Trần Quang Huy
Canh Tân Đặc Sủng: Lê Linh & Hằng
Trường Việt Ngữ: Đặng Mỹ Hạnh
Gia Đình Nazareth: A/C Trần Đức Hòa & Khánh Thi
Ban Ca Nguyện: Trịnh Gia Vỹ


Các Ban Ngành
Ban Chưởng Nghi: Nguyễn Năng Sĩ
Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể: Nguyễn Văn Tiến
Ban Phòng Thánh: Vũ Thị Nhung
Ban Giúp Lễ: Theresa Nguyễn
Ban Thánh Thư: Nguyễn Minh Thục
Ban Trật Tự: Bùi Văn Sơn
Ban Tài Chánh: Trần Thị Chính
Ban Giáo Lý Tân Tòng: Nguyễn Thu Nhi
Ban Giáo Lý Tân Tòng Thiếu Nhi: Nguyễn Hương Giang
Ban Hiếu: Vũ Đình Kỷ
Ban Hỷ: Vũ Linh
Ban Khánh Tiết: Bùi Bạch
Ban Kỹ Thuật: Trần Đức Hòa
Ban Xã Hội: Vũ Christine
Ban Quản Lý Tài Sản CĐ: Nguyễn Hoàng
Ban Phụ Huynh: Huỳnh Nam
Ban Projector : Đặng Lộc
Ban Quản Lý Tài Sản CĐ: Nguyễn Hoàng
Ban Nhiếp Ảnh: Hồng Phi Khanh
Ban Website: Đặng Mỹ Hạnh
Ban Truyền Thông: Đan Bùi
Ban Giao Tế: Huỳnh Nam

Ban Văn Nghệ: A/C Đoàn Hùng
Ban Hiệp Sĩ: Nguyễn Trọng Thiệt
Ban Hướng Dẫn: Đào Tiến Tứ

Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ: 2022 - 2023 (click here)
Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ: 2021 - 2022 (click here)
Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ: 2019 - 2021 (click here)
Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ: 2017 - 2018 (click here)
Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ: 2016 - 2017 (click here)
Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ: 2014 - 2016 (click here)
Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ: 2012 - 2014 (click here)
Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ: 2010 - 2012 (click here)
Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ: 2008 - 2010 (click here)