Thông Báo
Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ
Nối Kết Website

Hội Đồng Mục Vụ
Nhiệm Kỳ: 2019 - 2021

Phó Xứ và QN CĐ: Trần Đức Martin
Sr. Maria Nguyễn Thu Hương, LHC
Phó Tế Vĩnh Viễn: Trần Quý Châu

Ban Thường Vụ
Chủ Tịch: Nguyễn Viết Lân
Phó Nội Vụ: Phạm Lê Tân
Phó Ngoại Vụ: Kiều Võ Kim Ngân
Thủ Quỹ: Lê Thu Hằng
Thư Ký: Bùi Thanh Tâm


Sinh Hoạt Chúa Nhật

Trường Việt Ngữ: 1:40PM - 2:40PM
Giáo Lý: 2:40PM - 3:50 PM
Thiếu Nhi Thánh Thể: 4:00PM - 4:50 PM
Ca Đoàn Saint Nicholas: 3:30PM - 4:50 PM
Legio Mariae: 3:30PM - 4:30PM


Đoàn Thể và Hội Đoàn
Legio Mariae: Vũ Mộng Mơ
Liên Minh Thánh Tâm: Nguyễn Công Trí
Các Bà Mẹ Công Giáo: Trần Thị Tuyết Hoa
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: Nguyễn Quinton
Giáo Lý: Sr. Maria Nguyễn Thu Hương, LHC
Chi Hội Cao Niên:
Ơn Thiên Triệu: Lê Kim Dung
Ca Đoàn St. Nicholas: Nguyễn Qúi Huy
Ca Đoàn Giáo Dân: Đặng Minh Đức
Ca Đoàn Têrêsa: Nguyễn Diên Linh
Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình: A/C Phan Minh & Phụng
Đạo Binh Hồn Nhỏ: Bùi Thanh Tâm
Phong Trào Cursillo:
Trịnh Gia Vỹ
Canh Tân Đặc Sủng: Lê Linh & Hằng
Trường Việt Ngữ: Đặng Mỹ Hạnh
Gia Đình Nazareth: A/C Vũ Nghiêm & Hiền
Ban Ca Nguyện: Trịnh Gia Vỹ

Ban Hiệp Sĩ: Nguyễn Văn Tiến


Các Ban Ngành
Ban Chưởng Nghi: Nguyễn Năng Sĩ
Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể: Nguyễn Văn Tiến
Ban Phòng Thánh: Phạm Trang / Vũ Linh Jane
Ban Giúp Lễ: Đặng Don
Ban Thánh Thư: Nguyễn Minh Thục
Ban Giáo Lý Tân Tòng: Nguyễn Thu Nhi
Ban Giáo Lý Tân Tòng Thiếu Nhi: Nguyễn Hương Giang
Ban Hiếu: Vũ Đình Kỷ
Ban Hỷ: Vũ Linh
Ban Khánh Tiết: Đoàn Phượng
Ban Kỹ Thuật: Nguyễn Quí Tuấn 
Ban Xã Hội: Vũ Hiền Christine
Ban Quản Lý Tài Sản CĐ: Hoàng Văn Tâm
Ban Phụ Huynh: Huỳnh Nam
Ban Projector : Đặng Lộc
Ban Nhiếp Ảnh: Phạm Tài
Ban Website: Đặng Mỹ Hạnh
Ban Truyền Thông: Nguyễn Michael
Ban Giao Tế: Huỳnh Nam

Ban Văn Nghệ: Thái Trí Minh
Ban Hướng Dẫn: Nguyễn Văn Thông

Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ: 2022 - 2023 (click here)
Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ: 2021 - 2022 (click here)
Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ: 2019 - 2021 (click here)
Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ: 2017 - 2018 (click here)
Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ: 2016 - 2017 (click here)
Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ: 2014 - 2016 (click here)
Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ: 2012 - 2014 (click here)
Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ: 2010 - 2012 (click here)
Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ: 2008 - 2010 (click here)