Thông Báo
Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ
Nối Kết Website

Khái niệm sinh lão bệnh tử của một kiếp người từ khi lọt lòng mẹ đến ngày xuôi hai tay:

      Đời người kể thiên ma (1) bách chiết,
  Hình thì còn bụng chết đòi nau (2),
Thảo nào khi mới chôn nhao (3),
        Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra …

Người viết mượn bốn câu trên trong Cung Oán Ngâm Khúc của cụ Ôn Như Hầu Nguyễn gia Thiều. Cụ là bậc uyên bác, kinh qua cuộc đời bể dâu, trải dài văn phong Cung Oán Ngâm Khúc xót thương cho một kiếp người sống trầm luân bể khổ. Tôi cũng cảm nhận được cuộc đời là bể khổ: “3 chìm, 7 nổi, 9 cái lênh đênh”. May thay, tôi được sinh ra trong một gia đình Công giáo có gốc từ thuở ông cha, do đó sau khi lọt lòng mẹ khoảng một tháng, thì bố mẹ đã mang tôi vào thánh đường để nhận bí tích Thánh Tẩy, lãnh ánh sáng Phục sinh Chúa Kitô qua ngọn nến thắp sáng. 

Tiếng khóc khi lọt lòng mẹ, không hẳn là tiếng khóc của hài nhi, vì khi vừa lọt lòng mẹ, tinh tuyền trong sáng, làm sao lại phải khóc? Khóc phản ảnh xót thương mất mát: mất bố, mất mẹ, mất người thân tình, ruột thịt, hoặc sa cơ lỡ vận, thất tình, tuổi già bị hất hủi, con cái bỏ bê, than thân tủi phận mới có thể khóc.

Con người khi qua một giấc ngủ, hoặc bị giam cầm trong bóng tối, thấy ánh sáng tự nhiên mừng, trường hợp thai nhi trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày u tối, mong sớm chào đời, hưởng không khí tự do, hài nhi khi lọt lòng mẹ, dù ban ngày hay đêm tối, đều có ánh sáng, tiếp nhận ánh sáng, miệng hài nhi tự cất thành tiếng Oe Oe : Tiếng chào đời.

Con người mỗi ngày một lớn khôn, trưởng thành, tiếp cận với gia đình xã hội, kinh qua thành công thất bại, thất tình, đến đỗi phải thốt ra tiếng khóc.

Khóc vì nỗi thiết tha sự thế,                 
Ai bầy trò bãi bể nương dâu,
Trắng răng đến thuở bạc đầu,
Tử sinh kinh cụ đòi nau mấy lần,
Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc,
Lớp cùng thông như đốt buồng gan,
Bệnh trần đòi đoạn tâm can,
Lửa cơ đốt ruột dao hàn cắt da,
Gót danh lợi mầu da sắc xám,
Mặt phong trần nắng rám mùi dâu,
Nghĩ thân phù thế mà đau,
Bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê.

Chi hội Cao niên Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được thành lập ngày 9 tháng 3 năm 1986. Mục đích là để tương thân tương trợ trong tuổi già, khi còn sống cũng như khi đau ốm bệnh tật, lui tới thăm hỏi ủi an. Khi chết, hội sẽ thông báo cho hội viên, lẩn 1chuỗi cầu nguyện, chiếu theo điều lệ của hội gồm :

Hội viên bậc 1 lần 1 chuỗi, góp 3 Mỹ kim,
Hội viên bậc 2 chỉ lẩn chuỗi, không góp tiền.
Tổng số hội viên Bậc 1= 735 Bậc 2= 175, tính luôn toàn hội
Tại Chi Hội Cộng đoàn nhà có : 30 hội viên bậc 1, và 6 hội viên bậc 2 

Nếu 1 hội viên bậc 1 qua đời, thì nhà hiếu nhận được số tiền của tổng số hội viên Bậc 1 = 735 x 3 = 2,205. Mỹ kim, chưa trừ các khoản thông báo hệ thống Radio, xin lễ trọn đời, v.v.

                                    Ban Trị sự Chi hội Cộng Đoàn DMHCG hiện nay :
                                    Chi hội trưởng : Ông Đỗ thế Giới
                                    Chi hội phó : Ông Nguyễn văn Lê
                                    Thư ký : Bà Nguyễn thị Phẩm.

Tôi thay mặt Chi hội, tha thiết mời gọi quý giáo hữu Cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tước hiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, góp thêm bàn tay, giúp chúng tôi phát triển Chi hội, tuổi chúng tôi đã quá già, gần Chúa, xa đời. Mong thay.

                            
Cửu Thập Cổ Lai Hy  
CHT.  Đỗ  Thế  Giới

Ghi chú :  1/ kể thiên ma  = coi như nghìn cản trở,
                     bách chiết     = trăm đổ gẫy.
                 2/ nau = nao     = cơ thể khó chịu,
                 3/ nhao, nhau   = bào y = bọc thai nhi