Thông Báo
Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ
Nối Kết Website

CHƯƠNG TRÌNH
THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

DSC01999 NHAT Email.jpgChương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình (Marriage Family Enrichment Progam), là một đoàn thể Công Giáo Tiến Hành, hoạt động Tông đồ trong môi trường gia đình, nhằm đáp ứng phần nào về đường hướng Mục Vụ Gia Đình của Giáo Hội. Đặc biệt cho các Gia đình Công Giáo Việt Nam. Vì Chương Trình TTHNGĐ thích hợp với tâm lý, tình cảm và văn hóa của người Việt Nam, Chương Trình không những chỉ giúp các đôi hôn nhân hiểu biết và phát triển sự liên hệ vợ chồng trong đời sống hôn nhân, nhưng còn nhấn mạnh đến sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái cùng phương pháp giáo dục chúng trong môi trường xã hội mới. Cũng như sự liên hệ giữa dòng tộc, ông bà, cha mẹ, anh chị em và con cháu . Sự liên hệ với tha nhân, nhất là với Cộng Đồng Dân Chúa qua việc phục vụ theo tinh thần “Hồn Tông Đồ Song Đôi”...

DSC02000 H Dep Email .jpg Vì CT/TTHNGĐ lấy KINH THÁNH LÀM NỀN TẢNG, áp dụng theo đường lối Linh Thao của Thánh INAXIÔ... Nên có nhiều khác biệt với những phong trào như: Marriage Encounter, Family Mission... của người Mỹ, Úc... (chỉ chú trọng nhiều vào sự phát triển liên hệ giữa vợ chồng)

Với Giáo Hội Việt Nam, nhiều vị đã giảng dạy, viết sách báo để nâng đỡ đời sống gia đình. Linh mục Phêrô Chu-Quang-Minh, Dòng Tên, Vị Sáng Lập Chương Trình TTHNGĐ, cũng đã thao thức như các bậc tiền bối.Đặc biệt hơn, vào cuối thập niên 1970 , thập niên 1980 và đầu thập niên 1990 từng đợt sóng người Việt di cư tỵ nạn và ngay cả đến bây giờ (đoàn tụ). Người Việt mang theo một nền văn hóa lâu đời, trong đó giá trị gia đình được đề cao, nay đang bị thử thách bởi một nền văn hóa đề cao “cá nhân chủ nghĩa” của Phương Tây! Làm nảy sinh nhiều vấn nạn, nhất là trong lãnh vực HÔN NHÂN GIA ĐÌNH. Linh Mục Phêrô Chu Quang Minh, khi đi làm Mục Vụ cho các trại Tỵ Nạn ở Macao, HồngKông, Đài Loan...và khi đi hướng dẫn các khóa Linh Thao Cộng Đồng... Hoàn cảnh khác nhau nhưng giống nhau ở chỗ con bỏ nhà ra đi, cha mẹ xô xát, ly dị, cụ gìa buồn tủi trong viện dưỡng lão cô đơn..

Trong bối cảnh đó, Chương trình TTHNGĐ được lập ra, do những kinh nghiệm thực tế cộng thêm tri thức Linh Mục sáng lập thâu nhận khi lấy văn bằng Tâm Lý Hướng Dẫn.
DSC02006 H Dep Email.jpg
Nơi đầu tiên Linh Mục sáng lập áp dụng Phương Pháp Cảm Nghiệm của CT/TTHNGĐ là WICHITA, tiểu bang KANSAS, USA. Vào tháng 9 năm 1986. Nhưng nơi mang danh hiệu Khóa I của Chương Trình TTHNGĐ là ở Giáo phận ORANGE, CALIFORNIA, USA. Tổ chức vào ngày 13, 14 và 15 tháng 6 năm 1987, tại Marywood Center. Do Văn Phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ chịu trách nhiệm về việc tổ chức. Khóa I này mang lại nhiều lợi ích cho các khóa viên.

Mùa hè năm 1991, Chương Trình TTHNGĐ được Hội-Đồng Linh-Mục Việt Nam tại Giáo phận Orange, công nhận là một Mục-Vụ quan trọng trong Cộng-Đồng Công-Gíao Việt-Nam tại Giáo-Phận Orange, California, Hoa Kỳ.

Đức Thánh Cha Gioan PhaoLô II đã chúc lành cho các gia đình, cho Chương Trình TTHNGĐ, và ký vào huy hiệu của Chương Trình ngày 28 tháng 10 năm 1994, dịp Cha Phêrô Chu-Quang-Minh dự Đại Hội Mục Vụ Thế Giới tại Rôma, với sự giúp đỡ tận tình của Đức Ông Trần-Ngọc-Thụ.

DSC05053 EMAIL.jpgTrong dịp này, Đức Cố Hồng Y F.X Nguyễn-Văn-Thuận đã ưu ái cho thâu hình và thâu thanh khi Ngài ngỏ lời cùng các gia đình trong CT/TTHNGĐ. (Hình ảnh được đính kèm)

Lễ Chúa Phục-Sinh, ngày 19 tháng 4 năm 2003. Đức Ông Francis Phạm-văn-Phương, Chủ Tịch Hội-Đồng Chỉ-Đạo Liên-Đoàn Công-Giáo Việt-Nam tại Hoa-Kỳ, sau khi đã tham khảo ý kiến các thành viên Hội-Đồng Chỉ-Đạo Toàn-Quốc (Hoa-kỳ) và ý kiến của Ban Cố-Vấn. Bổ nhiệm: LM. Peter Chu-Quang-Minh, San Jose, California. Hiện là Vị Sáng Lập và xây dựng Chương Trình Thăng-Tiến Hôn Nhân Gia-đình. Vào chức vụ : DSC02004 INTER Email.jpgGiám-Đốc Đặc-Trách Chương-Trình Thăng-Tiến Hôn-Nhân Gia-Đình cho người Việt-Nam trên toàn quốc Hoa-Kỳ.

Chương Trình được tổ chức ở nhiều tiểu bang Hoa-Kỳ, Canada, Úc Châu, nhiều nước bên Âu Châu, và hiện nay tại quê nhà Việt nam.

Muốn biết thêm chi tiết của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, xin vui lòng vào website:

http://www.tthngdtg.net/

Linh Nguyền của chương trình tại Orange, CA là: Linh Mục Chris Phạm Quốc Tuấn, xin vui lòng vào website:
www.tthngdorange.org

Đại diện cho chương trình TTHNG Đ tại cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là: Liên Gia Thánh Tâm/ Xin liên lạc Liên gia Trưởng: S/N Minh & Phụng qua email minhphung3j@yahoo.com

For English speaking people who are interested in Marriage Family Enrichment Program, Please contact: Rose Phan at minhphung3j@yahoo.com.