Thông Báo
Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Thăng Tiến Hôn NhânvGĐ
Nối Kết Website
Giáo Lý Song Ngữ

Trường Giáo Lý song ngữ của CĐ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ĐMHCG) đã được thành lập trên 30 năm do các Sơ thuộc Dòng Mến Thánh Gía đảm nhiệm. Tuy là một CĐ rất nhỏ bé nhưng không thiếu phần giáo dục về đời sống đạo đức và Kinh Thánh cho các em được hướng dẫn bởi các giảng viên giáo lý đã được certified từ Tòa Giám Mục của Giáo Phận .

Trường Giáo Lý song ngữ của CĐ gồm có 10 lớp từ lớp khai tâm tức lớp 1 hoặc còn được gọi là lớp xưng tội rước lễ lần đấu 1 cho tới lớp 10 còn được gọi là lớp Thêm Sức 2, tất cả các lớp được sắp xếp theo tuổi và lớp của các em đuợc dựa theo như các em học ở trường ngòai public. Các lớp giáo lý bắt đầu lúc 2:40pm - 3:50pm vào mỗi Chúa Nhật.

Theo như chương trình của Giáo Phận thì các em theo học lớp để được  Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu và lớp Thêm Sức sẽ phải học 2 năm song song với những buổi tĩnh tâm rất hữu ích cho đời sống tâm linh, có những em sau khi đi tĩnh tâm của lớp Thêm Sức về đã thay đổi hòan tòan làm cho các phụ huynh phải ngạc nhiên và rất vui khi thấy con mình đang tuổi teen khó dậy mà bây giờ trở nên đạo đức và chịu khó đến nhà thờ hơn.. Đặc biệt là có những em khi đã chịu phép thêm sức rồi đã trở lại để làm TA cho các thầy cô nữa.

Qúy phụ huynh nào có con em tuổi từ 6 trở lên muốn hoc Giáo Lý xin liên lạc với ban thường vụ cộng đoàn hoặc Sơ Nguyễn Năng Hương số phone (949) 837-1090 Ext 137

=> Xin đọc tiếp