Thông Báo
Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ
Nối Kết Website

Thông Báo
 

+ Đơn gia nhập Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Giáo Xứ St. Nicholas) / This form for new Members to apply to St Nicholas church. Click here to print!

+ Thư  mời gọi đóng góp, hỗ trợ, tham gia thực hiện Đặc San Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập Cộng Đoàn – Click here!

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2024

1- Quỹ Mục Vụ PSA năm 2024- Giáo xứ Saint Nicholas cùng với quý Cha xin mời gọi mỗi gia đình trong cộng đoàn đóng góp cho Quỹ Mục Vụ ( PSA ). Mục tiêu của năm nay là 280 ngàn dollars. Cho đến hôm nay đã có  339 gia đình hứa đóng góp 221,853 dollars, và số tiền đã nhận được là 150,555 dollars. Lòng quảng đại đóng góp của quý ông bà anh chị em rất đáng kể cho Giáo Xứ và Cộng Đoàn. Xin tiếp tục cầu nguyện và hỗ trợ cho quỹ mục vụ. Chân thành cảm ơn. 

2- Thứ Sáu ngày 25 tháng 4- Gia Đình Nazareth có buổi Họp lúc 6 :30 giờ tối  tại Hội Trường   lớn. Kính mời quý thành viên đến tham dự đông đủ.

3- Chúa Nhật ngày 28 tháng 4- Thánh Lễ Bổn mạng của Hội các bà mẹ Công Giáo trong nhà Thờ lúc 5:00 giờ chiều. Xin mời quý Hội viên tham dự đông đủ.

4- Chúa Nhật ngày 5 tháng 5- Cộng Đoàn nói tiếng Tây Ban Nha sẽ tổ chức lễ hội Cinco De Mayo. Bắt đầu lúc 8:00 giờ sáng. Với những thức ăn nhiều hương vị đa dạng, múa và Mariachi. Kính mời Cộng Đoàn tới tham dự.

5- Sau các Thánh Lễ Chúa Nhật buổi Sáng- Giáo Xứ có phục vụ Café và Donuts tại Hội Trường lớn. Kính mời quý Cộng Đoàn tới tham dự và tạo lòng thân mến với các giáo dân khác trong Giáo Xứ. Kính mời.

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 7 THÁNG 4 NĂM 2024

1- Quỹ Mục Vụ PSA năm 2024- Giáo xứ Saint Nicholas cùng với quý Cha xin mời gọi mỗi gia đình trong cộng đoàn đóng góp cho Quỹ Mục Vụ ( PSA ). Mục tiêu của năm nay là 280 ngàn dollars. Cho đến hôm nay đã có  314 gia đình hứa đóng góp 208,573 dollars, và số tiền đã nhận được là 136,041 dollars. Lòng quảng đại đóng góp của quý ông bà anh chị em vào quỹ mục vụ rất là khả quan và đáng kể cho Giáo Xứ và Cộng Đoàn. Xin tiếp tục cầu nguyện và hỗ trợ cho quỹ mục vụ. Chân thành cảm ơn. 

2- Thứ Hai ngày 8 tháng 4- Ban ca Nguyện có buổi họp nhóm hàng tháng lúc 6:30 giờ tối tại phòng B. 

3- Thứ Hai ngày 8 tháng 4- Hội Các Bà Mẹ Công Giáo có buổi Tĩnh Tâm chuẩn bị cho lễ Bổn Mạng của Hội, lúc 7:00 giờ tối tại Phòng A.  Kính mời quý hội viên cùng đến tham dự.

4- Thứ Tư ngày 10 tháng 4- Chầu Thánh Thể bắt đầu lúc 8:00 giờ tối. Kính mời Cộng Đoàn tới tham dự.

5-,Thứ Bảy ngày 13 tháng 4- Họp Liên Nhóm Cursillo lúc 8:00 giờ Sáng, tại phòng A. Kính mời quý thành viên đến tham dự.

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2024

1- Quỹ Mục Vụ PSA năm 2024- Giáo xứ Saint Nicholas cùng với quý Cha xin mời gọi mỗi gia đình trong cộng đoàn đóng góp cho Quỹ Mục Vụ ( PSA ). Mục tiêu của năm nay là 280 ngàn dollars. Cho đến hôm nay đã có  283 gia đình hứa đóng góp 191,907 dollars, và số tiền đã nhận được là 126,095 dollars. Lòng quảng đại đóng góp của quý ông bà anh chị em vào quỹ mục vụ rất là khả quan và đáng kể cho Giáo Xứ và Cộng Đoàn. Xin tiếp tục cầu nguyện và hỗ trợ cho quỹ mục vụ. Chân thành cảm ơn. 

2- Thứ Ba ngày 2 tháng 4- Hội Các Bà Mẹ Công Giáo có buổi đọc kinh đặc biệt cho hội viên mới qua đời, Theresa Trịnh Thị Hường,  lúc 7:00 giờ tối tại nhà Thờ.  Kính mời quý hội viên và Cộng Đoàn cùng tới tham dự. 

3-Thứ Tư ngày 3 tháng 4- Đoàn Liên Minh Thánh Tâm có buổi họp hàng tháng lúc 7:15 giờ tối. Xin mời quý đoàn viên tới tham dự.

4-Thứ Sáu ngày 5 tháng 4- Thánh Lễ thứ Sáu đầu tháng lúc 7:15 giờ tối.  Kính mời quý Cộng Đoàn tới tham dự.

5- Chúa Nhật ngày 7 tháng 4- Họp Hội Đồng Mục Vụ lúc 2:30 giờ chiều tại phòng B. Kính mời quý thành viên ban chấp hành tới tham dự.

6- Chúa Nhật ngày 7 tháng 4- Hội Legio Mariae có buổi họp hàng tháng lúc 3:30 giờ chiều tại phòng A. Kính mời quý quân binh đến tham dự đông đủ.

7-Thứ Hai ngày 8 tháng 4- Hội Các Bà Mẹ Công Giáo có buổi Tĩnh Tâm chuẩn bị cho lễ Bổn Mạng của Hội, lúc 7:00 giờ tối tại Phòng A. Kính mời quý hội viên cùng đến tham dự.

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2024

1- Quỹ Mục Vụ PSA năm 2024- Giáo xứ Saint Nicholas cùng với quý Cha xin mời gọi mỗi gia đình trong cộng đoàn đóng góp cho Quỹ Mục Vụ (PSA).Mục tiêu của năm nay là 280 ngàn dollars. Cho đến hôm nay đã có 240 gia đình hứa đóng góp 173,062 dollars, và số tiền đã nhận được là 108,185 dollars. Lòng quảng đại đóng góp của quý ông bà anh chị em vào quỹ mục vụ đang mang lại  kết quả rất là đáng kể cho Giáo Xứ và Cộng Đoàn. Kính mong quý Cộng Đoàn cầu nguyện và nhiệt tình hỗ trợ cho quỹ mục vụ. Chân thành cảm ơn. 

2- Quỹ Bác Ái sẽ kết thúc trong tuần này - Xin quý Cộng Đoàn rộng tay đóng góp vào hộp Tình Thương. Chân thành cảm ơn. 

3-Thứ Năm tuần Thánh ngày 28 tháng 3- Nghi thức rửa chân bắt đầu lúc 6:00 giờ . Kính mời  Cộng Đoàn tới tham dự Thánh Lễ.

4- Thứ Sáu tuần Thánh ngày 29 tháng 3- Đi Đàng Thánh Giá ngoài trời bắt đầu trước cửa Hội Trường lúc 5:00 giờ chiều. Kính mời Cộng Đoàn tới tham dự.

5-Thứ Bảy ngày 30 tháng 3- Thánh Lễ Vọng Phục Sinh với 3 ngôn ngữ: English, Việt Nam và Spanish bắt đầu lúc 7:30 giờ tối. Kính mời Cộng Đoàn tới tham dự.

6-Chúa Nhật ngày 31 tháng 3- Thánh Lễ Phục Sinh lúc 5:00 giờ chiều.

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2024

1- Quỹ Mục Vụ PSA năm 2024- Giáo xứ Saint Nicholas cùng với quý Cha xin mời gọi mỗi gia đình trong cộng đoàn đóng góp cho Quỹ Mục Vụ (PSA).Mục tiêu của năm nay là 280 ngàn dollars. Cho đến hôm nay đã có 181 gia đình hứa đóng góp 136,412 dollars, và số tiền đã nhận được là 76,597 dollars. Lòng quảng đại đóng góp của quý ông bà anh chị em vào quỹ mục vụ sẽ mang lại những kết quả thực sự đáng kể cho Giáo Xứ và Cộng Đoàn. Kính mong quý Cộng Đoàn cầu nguyện và nhiệt tình hỗ trợ cho quỹ mục vụ. Chân thành cảm ơn. 

2-Thứ Hai ngày 18 tháng 3- Hội Các Bà Mẹ Công Giáo họp hàng tháng lúc 7:00 giờ tối tại phòng A. Kính mời quý chị tới tham dự.

3-Thứ Sáu ngày 22 tháng 3-  Tĩnh Tâm mùa Chay của Giáo Xứ. Với dàn hợp xướng Thánh Ca và Thánh Thư với ba ngôn ngữ: English, Việt Nam, Spanish. Bắt đầu lúc 6:30 giờ tối. Kính mời Cộng Đoàn tới tham dự.  Không có Ngắm Chặng Đàng Thánh Giá tiếng Việt.

4- Chúa Nhật Lễ Lá ngày 24 tháng 3- Xin Giáo Dân tập hợp cuối nhà Thờ lúc 4:30 chiều. Lộ trình rước lá sẽ đi 1 vòng quanh sân rồi trở lại bên trong Nhà Thờ cử hành Thánh Lễ.

5- Thứ Năm tuần Thánh ngày 28 tháng 3- Nghi thức rửa chân bắt đầu lúc 6:00 giờ . Kính mời  Cộng Đoàn tới tham dự Thánh Lễ.

6- Thứ Sáu tuần Thánh ngày 29 tháng 3- Đi đàng Thánh Giá bắt đầu trước cửa Hội Trường lúc 5:00 giờ chiều. Kính mời Cộng Đoàn tới tham dự.

7-Thứ Bảy ngày 30 tháng 3- Thánh Lễ Vọng Phục Sinh với 3 ngôn ngữ: English, Việt Nam và Spanish bắt đầu lúc 7:30 giờ tối. Kính mời Cộng Đoàn tới tham dự.

8-Chúa Nhật ngày 31 tháng 3- Thánh Lễ Phục Sinh lúc 5:00 giờ chiều.

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 2024

1- Quỹ Mục Vụ PSA năm 2024- .     Giáo xứ Saint Nicholas cùng với quý Cha xin mời gọi mỗi gia đình trong cộng đoàn đóng góp cho Quỹ Mục Vụ (PSA). Mục tiêu của năm nay là 280 ngàn dollars.  Đến hôm nay đã có 112 gia đình hứa đóng góp 91,387 dollars, và  số tiền đã nhận được là 37,112 dollars. Lòng quảng đại đóng góp của quý ông bà anh chị em vào quỹ mục vụ sẽ mang lại những kết quả thực sự đáng kể cho Giáo Xứ và Cộng Đoàn. Kính mong quý Cộng Đoàn cầu nguyện và nhiệt tình hỗ trợ cho quỹ mục vụ. Chân thành cảm ơn. 

2-
Thứ Hai ngày 11 tháng 3- Ban ca nguyện Cecilia sẽ họp nhóm hàng tháng và tập hát cho buổi Chầu Thánh Thể tại phòng A lúc 6:30 giờ tối.

3-Thứ Tư ngày 13 tháng 3-
Giờ Chầu Thánh Thể, bắt đầu lúc 8:00 giờ tối. Kính mời quý Cộng Đoàn tới tham dự.

4-Thứ Sáu ngày 15 tháng 3-
Ngắm Chặng Đàng Thánh Giá bắt đầu lúc 8:00 giờ tối. Kính mời quý Cộng Đoàn tới tham dự.

5-Thứ Bảy ngày 16 tháng 3-
Liên nhóm Cursillo có nhóm họp lúc 8:00 sáng tại phòng A. Xin mời tất cả thành viên đến tham dự.

6-Chúa Nhật ngày 17 tháng 3-
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Lê Bảo Tịnh sẽ có Chầu Thánh Thể mùa Chay lúc 4:00 giờ chiều.

7-Thứ Hai ngày 18 tháng 3-
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo họp hàng tháng lúc 7:00 giờ tối tại phòng A. Kính mời quý chị tới tham dự.

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 3 THÁNG 3 NĂM 2024

1- Thứ  Tư ngày 6 tháng 3- Đoàn Liên Minh Thánh Tâm có buổi họp hàng tháng vào lúc 7:15 tối tại phòng A. Kính mời quý đoàn viên tới tham dự. 

2-  Thứ Sáu ngày 8 tháng 3- Ngắm Chặng Đàng Thánh Giá bắt đầu lúc 8:00 giờ tối. Kính mời  quý Cộng Đoàn tới tham dự. 

3- Thứ Bảy ngày 9 tháng 3-
Kính mời  quý Cộng Đoàn tới tham dự Tĩnh Tâm Mùa Chay bắt đầu lúc 9:30 giờ sáng tại Hội Trường Lớn.

4- Thứ Tư ngày 13 tháng 3-
Giờ Chầu Thánh Thể, bắt đầu lúc 8:00 giờ tối. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự.

5- Thứ Hai ngày 18 tháng 3-
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo có buổi họp hàng tháng lúc 7:00 giờ tối tại phòng A. Kính mời quý Chị tới tham dự.

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM 2024

1- Thứ  Sáu ngày 1 tháng 3-  Thánh Lễ thứ Sáu đầu tháng lúc 8:00 giờ tối. Vì 7 giờ có Đàng Thánh Giá tiếng Anh.

Thứ Sáu tuần tới sẽ Ngắm Chặng Đàng Thánh Giá lúc 8:00 giờ tối.
2-  Thứ Bảy ngày 2 tháng 3- Thánh Lễ thứ Bảy đầu Tháng lúc 9:00 giờ sáng tại CHRIST CATHEDRAL - do Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp phụ trách. Kính mời  Cộng Đoàn tới tham dự. 

3-Chúa Nhật ngày 3 tháng 3- Hội Legio Mariae có buổi họp hàng tháng lúc 3:30 chiều tại phòng A. Kính mời quý quân binh đến tham dự buổi họp đông đủ.

4- Chúa Nhật ngày 3 tháng 3- Kỷ Niệm 35 năm thành lập Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Lê Bảo Tịnh. Thánh Lễ lúc 5:00 giờ chiều . Kính mời  Cộng Đoàn ghi danh với các huynh trưởng khăn đỏ để lấy Vé cho phần ẩm thực.

5- Thứ Bảy ngày 9 tháng 3-kính mời  Cộng Đoàn tới tham dự Tĩnh Tâm Mùa Chay bắt đầu lúc 9:30 giờ sáng tại Hội Trường Lớn.

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 2024

1- Ngắm Chặng Đàng Thánh Giá mỗi thứ Sáu, trong suốt mùa Chay-  Xin mời quý cộng đoàn cùng đến tham dự lúc 8:00 giờ tối.

2-  Thứ Bảy ngày 2 tháng 3- giúp phục vụ THÁNH LỄ thứ Bảy Đầu Tháng Tại LINH ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG CHRIST CATHEDRAL - Kính mời quý Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tới tham dự. Thánh-Lễ bắt đầu lúc 8:00 giờ sáng.

3- Chúa Nhật ngày 3 tháng 3- Kỷ Niệm 35 năm thành lập Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Lê Bảo Tịnh. Thánh Lễ lúc 5:00 giờ chiều . Kính mời quý Cộng Đoàn ghi danh với các huynh trưởng khăn đỏ để lấy Vé cho phần ẩm thực.

4- Thứ Bảy ngày 9 tháng 3- kính mời quý Cộng Đoàn tới tham dự Tĩnh Tâm Mùa Chay bắt đầu lúc 9:30 giờ sáng tại Hội Trường Lớn.

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 4 THÁNG 2 NĂM 2024

1. Thứ Hai ngày 5 tháng 2- Họp các Bà Mẹ Công Giáo lúc 7:00 giờ tối tại phòng A. Kính mời quý Chị tới tham dự buổi họp đầu năm .

2. Thứ Tư ngày 7 tháng 2-  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm họp mặt đầu năm ăn Tết Xuân Giáp Thìn lúc 7:15 giờ  tối tại Phòng A. Kính mời quý Anh tới tham dự đầy đủ.

3-  Chúa Nhật ngày 11 tháng 2- Valentine’s brunch do GX St. Nicholas tổ chức  vào sau các thánh lễ Chúa Nhật lúc 7:30 am, 9:00 am và 11:00 am buổi sáng.

4. Thứ Tư ngày 14 tháng 2- Lễ Tro tiếng Việt bắt đầu lúc 8:00 tối. 

5.Chúa Nhật ngày 3 tháng 3-Kỷ Niệm 35 năm thành lập Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Lê Bảo Tịnh. Thánh Lễ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều .

Sau mỗi Thánh Lễ. Kính mời quý Cộng Đoàn ghi danh lấy Vé cho phần ẩm thực, với các huynh Trưởng khăn đỏ . Để các em chuẩn bị cho được chu đáo.

=======================o0o=======================

 

CHÚA NHẬT NGÀY 28 THÁNG 1 NĂM 2024

1. Thứ Sáu ngày 2 tháng 2- Thánh Lễ thứ sáu đầu tháng bắt đầu lúc 7:15 tối. 
2. Ban Tổ Chức tiệc Mừng Xuân-  Xin thông báo tất cả các vé tham dự tiệc đã bán hết. Buổi tiệc sẽ khai mạc đúng giờ  lúc 6:30 chiều. Trân trọng kính mời và chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý cộng đoàn.
3. Chúa Nhật ngày 4 tháng 2- Hội Legio Mariae có buổi họp hàng tháng lúc 3:30 chiều tại phòng A. Kính mời quý quân binh tới tham dự đông đủ.
4. Thứ Tư ngày 7 tháng 2-  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm họp mặt đầu năm ăn Tết Xuân Giáp Thìn lúc 7:15 tối tại Phòng A. Kính mời quý Anh tới tham dự đầy đủ.
5. Chúa Nhật ngày 11 tháng 2-Thánh Lễ đầu năm có nghi thức Tế Lễ Cổ Truyền bắt đầu 4:45pm. Sau Thánh Lễ có Lì Xì & quà tặng Đặc San 40 năm. Kính mời Cộng Đoàn cùng đến tham dự.
6.  Chúa Nhật ngày 11 tháng 2- Valentine’s brunch do GX St. Nicholas tổ chức  vào sau các thánh lễ Chúa Nhật lúc 7:30 am, 9:00 am và 11:00 am sáng.

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 14 THÁNG 1 NĂM 2024

1. Thứ Hai ngày 22 tháng 1- Họp các Bà Mẹ Công Giáo tại Phòng A lúc 7:00 tối. Kính mời quý Chị đến tham dự.
2. Thứ Bảy ngày 3 tháng 2-
Kính mời cộng đoàn tham dự tiệc Tết Cộng Đoàn Mừng Xuân Giáp Thìn. Vé có bán ngay  sau Thánh Lễ. 

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 7 THÁNG 1 NĂM 2024

1. Thứ Hai ngày 8 tháng 1- Ban Ca Nguyện có buổi họp nhóm hàng tháng lúc 6:30 tôi tại phòng A.

2. Thứ Tư ngày 10 tháng 1-Giờ Chầu Thánh Thể bắt đầu lúc 8:00 giờ tối.

3. Thứ Bảy ngày 13 tháng 1-
Liên nhóm Cursillo có nhóm họp lúc 8:00 giờ sáng tại phòng A. Xin mời tất cả thành viên đến tham dự.

4. Thứ Hai ngày 22 tháng 1-
Họp các Bà Mẹ Công Giáo tại Phòng A lúc 7:00 tối. Kính mời quý Chị đến tham dự.

5. Thứ Bảy ngày 3 tháng 2-


Kính mời cộng đoàn tham dự tiệc Tết Cộng Đoàn Mừng Xuân Giáp Thìn. Vé có bán ngay  sau Thánh Lễ.

=======================o0o=======================