Thông Báo
Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ
Nối Kết Website

Thông Báo
 

+ Đơn gia nhập Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Giáo Xứ St. Nicholas) / This form for new Members to apply to St Nicholas church. Click here to print!

+ Thư  mời gọi đóng góp, hỗ trợ, tham gia thực hiện Đặc San Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập Cộng Đoàn – Click here!

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 3 THÁNG 12 NĂM 2023

 1. Thứ Tư ngày 6 tháng 12- Giáo Xứ có Chầu Thánh Thể mùa Vọng chung với các sắc dân trong giáo xứ bắt đầu lúc 7:00 tối. Kính mời
  2. Thứ Tư ngày 6 tháng 12- Xin mời quý Anh Đoàn Liên Minh Thánh Tâm đến họp hàng tháng , tại phòng A lúc 7:15 giờ tối.
  3. Thứ Sáu ngày 8 tháng 12- Lễ buộc Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Thánh Lễ bắt đầu lúc 7:00 tối.
 2. Thứ Bảy ngày 9 tháng 12 – Liên nhóm Cursillo sẽ có nhóm họp vào lúc 8:00 sáng tại phòng A. Xin mời tất cả thành viên đến tham dự.


4. Chúa Nhật ngày 10 tháng 12- Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể có Chầu Thánh Thể Mùa Vọng “ Advent Adoration - Peace: To Be Content “ trong nhà Thờ, bắt đầu lúc 3:55 đến 4:45 chiều. Kính mời quý Cộng Đoàn cùng đến tham dự với các em.

5. Thứ Hai ngày 11 tháng 12- Ban ca nguyện Cecilia sẽ họp nhóm hàng tháng và tập hát cho buổi Chầu Thánh Thể tại phòng A lúc 6:30 giờ tối.

6. Thứ Tư ngày 13 tháng 12- Xin mời quý Cộng Đoàn đến tham dự Chầu Thánh Thể bắt đầu lúc 8:00 giờ tối.

7. Thứ Sáu ngày 15 tháng 12- Xin mời quý thân hữu tới họp mặt Giáng Sinh thân tình với gia đình Nazareth tại Hội trường lúc 6:30 tối.

8. Thứ Hai ngày 18 tháng 12 - Họp Các Bà Mẹ Công giáo tại phòng A, bắt đầu lúc 7:00 giờ tối. Xin mời các Bà Mẹ Công Giáo đến tham dự.

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2023

1.  Thứ Sáu ngày 1 tháng 12 : Thánh Lễ Thứ Sáu đầu tháng bắt đầu lúc 7:15 tối.  

2. Thứ Bảy ngày 2 tháng 12: Cộng đoàn Tĩnh Tâm Mùa Vọng & Giải Tội tại hội trường lớn bắt đầu lúc 9:00 sáng. Kính mời quý cộng đoàn đến tham dự.

3. Thứ
Tư ngày 6 tháng 12: Giáo Xứ sẽ có buổi Chầu Thánh Thể Mùa Vọng, bắt đầu lúc 7:00 tối chung với các sắc dân trong giáo xứ, trong có cộng đoàn Việt Nam. Kính mời cộng đoàn đến tham dự giờ chầu chung với giáo xứ.

4.Thứ
Sáu ngày 8 tháng 12: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Lễ buộc), Thánh Lễ bắt đầu lúc 7:00 tối.  

5. 
Chúa Nhật ngày 10 tháng 12: Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ có buổi chầu Thánh Thể Mùa Vọng “Advent Adoration – Peace: To Be Content” trong nhà thờ, bắt đầu lúc 3:55 đến 4:45 chiều. Kính mời quý cộng đoàn cùng đến tham dự giờ chầu với các em.

6. Thứ
Tư ngày 13 tháng 12: Giờ chầu Thánh Thể bắt đầu lúc 8:00 tối.

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2023

1. Thánh Lễ Tạ Ơn và tiệc mừng 40 thành lập CĐ ngày 29 tháng 10: xin Kính mời
toàn thể quý Cộng Đoàn. Bắt đầu Chầu Thánh Thể trong nhà Thờ lúc 3:45 pm; Và
rước kiệu Đức Mẹ từ trong nhà Thờ ra đi một vòng quanh sân nhà Thờ; rồi trở lại
vô trong nhà Thờ.  Tiệc mừng tại Hội Trường lớn ngay sau Thánh Lễ. 

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2023

1. Thứ Sáu ngày 20 tháng 10:Họp gia Đình Nazareth tại phòng A, lúc 6:30 pm tối. Xin mời Anh Chị Em đến tham dự. 

2. Thánh Lễ Tạ Ơn và tiệc mừng 40 thành lập CĐ ngày 29 tháng 10: xin kính mời toàn thể quý Cộng Đoàn. Bắt đầu  Chầu Thánh Thể trong nhà Thờ lúc 3:45pm. Và rước kiệu Đức Mẹ từ trong nhà Thờ ra đi một vòng quanh sân nhà Thờ; rồi trở lại vô trong nhà Thờ.  Tiệc mừng tại Hội Trường lớn ngay sau Thánh Lễ.  

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 8 THÁNG 10 NĂM 2023

1. Thứ Hai ngày 9 tháng 10: Ban Ca Nguyện Cecilia  sẽ có buổi họp nhóm hàng tháng chia sẻ lời Chúa và tập hát cho buổi Chầu Thánh Thể tại phòng A lúc 6:30pm tối.

2 .Thứ Hai ngày 9 tháng 10: Lần Chuỗi Mân Côi. Xin  mặcáo trắng và  tham dự chung với các sắc dân tại Giáo Xứ St. Nicholas; lúc 7:00pm tối. 

3. Thứ Tư ngày 11 tháng 10: Xin mời quý Cộng Đoàn đến tham dự Chầu Thánh Thể bắt đầu lúc 8:00 pm tối.

4 Thứ Bảy ngày 14 tháng 10:  Họp Liên Nhóm Cursillo tại Phòng A, lúc 8:00am sáng. Xin mời tất cả thành viên đến tham dự.

5. Thứ Hai ngày 16 tháng 10: Họp Các Bà Mẹ Công giáo tại phòng A, bắt đầu lúc 7:00  pm tối. Xin các Bà Mẹ Công Giáo đến tham dự.

6. Thứ Sáu ngày 20 tháng 10: Họp gia Đình Nazareth tại phòng A, lúc 6:30 pm tối. Xin mời Anh Chị Em đến tham dự. 

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM 2023

1.Thứ Tư ngày 4 tháng 10: Họp Liên Minh Thánh Tâm, tại phòng A lúc 7:15 pm tối.

2.Thứ Sáu ngày 6 tháng 10: Thánh Lễ thứ Sáu đầu tháng bắt đầu lúc 7:15 pm tối.

3.Thứ Hai ngày 9 tháng 10: Lần Chuỗi Mân Côi lúc 7:00pm tối.  Xin mặc áo trắng và  tham dự chung với các sắc dân tại Giáo Xứ St. Nicholas.

4. Thứ  ngày 11 tháng 10: Xin mời quý Cộng Đoàn đến tham dự Chầu Thánh Thể bắt đầu lúc 8:00pm tối.

5. Thứ Hai ngày 16 tháng 10: Họp Các Bà Mẹ Công giáo tại phòng A, bắt đầu lúc 7:00  pm tối. Xin các Bà Mẹ Công Giáo đến tham dự.

6. Thứ Sáu ngày 20 tháng 10: Họp gia Đình Nazareth tại phòng A, lúc 6:30 pm tối.

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2023

1.Thứ Tư ngày 4 tháng 10: Họp Liên Minh Thánh Tâm, tại phòng A lúc 7:15 pm tối.

2.Thứ Sáu ngày 6 tháng 10:Thánh Lễ thứ Sáu đầu tháng bắt đầu lúc 7:15 pm

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2023

 •  Thứ Hai ngày 18 tháng 9 : Họp Hội Các Bà Mẹ Công Giáo tại phòng : A lúc 7:00 pm tối.
 • Chúa Nhật ngày 24 tháng 9: Họp Hội Đồng Mục Vụ tại Phòng: A, lúc 2:30 pm- 4:30pm chiều.
 • Thứ Bảy ngày 30 tháng 9 : Picnic CĐ Tết Trung Thu từ 2pm đến 8pm tối tại Laguna Niguel Regional Park. Shelter # 3. Xin mời quý Cộng Đoàn cùng gia đình và thân hữu đến tham dự.

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2023

 1. Chúa Nhật ngày 10 tháng 9 : Liên trường khai giảng niên khóa 2023  - 2024
 2. Thứ Hai ngày 11 tháng  9 – Ban Ca Nguyện Cecilia  sẽ có buổi  họp nhóm, tập hát cho buổi Chầu Thánh Thể vào lúc 6:30pm tối tại phòng A.  
 3. Thứ Tư ngày 14 tháng 9 :  Xin mời quý Cộng Đoàn đến tham dự chầu Thánh thể lúc 8:00pm tối.
 4. Thứ Hai ngày 18 tháng 9 : Họp Hội Các Bà Mẹ Công Giáo tại phòng #A lúc 7:00 pm tối.
 5. Chúa Nhật ngày 24 tháng 9: Họp quý Hội Đồng Mục Vụ tại Hội trường lớn trên lầu lúc 2:30 pm -4:30pm chiều
 6. Thứ Bảy ngày 30 tháng 9 : Picnic CĐ Tết Trung Thu từ 2pm đến 8pm tối tại Laguna Niguel Regional Park. Shelter # 3. Xin mời quý Cộng Đoàn cùng gia đình và thân hữu đến tham dự.·       

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 3 THÁNG 9 NĂM 2023.

 • Thứ Tư ngày 6 tháng 9 : Đoàn Liên Minh Thánh Tâm có buổi họp hàng tháng  lúc 7:15pm tối tại phòng A.  Xin mời quý hội viên đến tham dự. 
 • Thứ Bảy ngày 9 tháng 9 : Họp liên nhóm Cursillo lúc 8:00am sáng tại phòng A. Xin mời tất cả thành viên tới tham dự.
 • Chúa Nhật ngày 10 tháng 9 : Liên trường sẽ khai giảng niên khóa 2023  - 2024 
 • Thứ Tư ngày 14 tháng 9 :  Xin mời quý Cộng Đoàn 

        đến tham dự chầu Thánh thể lúc 8:00pm tối.  

 • Thứ Bảy ngày 30 tháng 9 : Picnic CĐ Tết Trung Thu từ 2pm đến 8pm tối tại Laguna Niguel Regional Park. Shelter # 3. Xin mời quý Cộng Đoàn cùng gia đình và thân hữu đến tham dự.

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2023

1.       Thông điệp hằng tuần của Cha Giám Quản Martin Tuấn Bùi:

https://www.st-nicholaschurch.org/news-letter

2.       Bổ túc Thông Báo CN ngày 27 tháng 8, 2023:
·          Thứ Sáu ngày 1 tháng 9 – Thánh Lễ Thứ Sáu Đầu Tháng bắt đầu lúc 7:15 tối.
·          Thứ Tư ngày 14 tháng 9 – Giờ Chầu Thánh Thể bắt đầu lúc 8:00 tối.

3.       Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự First Annual Labor Day Celebration – ALOHA HAWAIIAN BBQ PARTY

https://www.facebook.com/photo?fbid=616345340651034&set=a.499132235705679

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2023

I. Liên Trường Việt Ngữ - Giáo Lý - Thiếu Nhi Thánh Thể Ghi Danh Niên Khóa 2023 - 2024: 

1. Chúa Nhật ngày 20 và ngày 27 tháng 8, 2023 vào lúc 2:00 pm - 4:30 pm 
2. Chúa Nhật ngày 10 tháng 9, 2023 - Liên trường sẽ khai giảng niên khóa 2023 - 2024
Kính mời quý phụ huynh đến ghi danh cho con em  tại Hội Trường Lớn của Giáo Xứ St. Nicholas.

II. Picnic Tết Trung Thu:

Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp... Laguna Niguel Regional Park
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng... vào Thứ Bảy ngày 30 tháng 09, 2023
Kính mời quý cộng đoàn, quý phụ huynh, quý thân hữu cùng với gia đình đến tham dự. 

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2023

1. Thứ Hai ngày 21 tháng 8Hội Các Bà Mẹ Công Giáo có buổi  họp hàng tháng lúc 7pm tối tại phòng A.  Kính mời các chị em đến tham dự đông đủ.

2. Thứ Ba ngày 15 tháng 8:   Thánh Lễ buộc Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trờilúc 7pm tối. 

3. Chúa Nhật ngày 20 và 27 tháng 8:Ghi danh chương trình Giáo Lý, Việt Ngữ và Thiếu Nhi Thánh Thể niên khóa 2023-2024 tại Hội Trường lớn lúc 2pm đến  4:30pm chiều.

4. Chúa Nhật ngày 10 tháng 9:   Liên trường khai giảng niên khóa 2023-2024. 

5. Đặc San kỷ niệm 40 năm: xin thiết tha kêu gọi sự đóng góp bài viết và hỗ trợ tài chánh.

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 7 THÁNG 8 NĂM 2023

1. Thứ Hai ngày 7 tháng 8Ban Ca Nguyện Cecilia có buổi  họp hàng tháng chia sẻ Lời Chúa và tập hát cho buổi Chầu Thánh Thể lúc 6:30pm tối tại phòng A.

2. Thứ Tư ngày 9 tháng 8:
Giờ Chầu Thánh Thể bắt đầu lúc 8pm tối.

3. Thứ Ba ngày 15 tháng 8
: Lễ buộc  Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Thánh Lễ  bắt đầu lúc 7pm tối.

4. Chúa Nhật ngày 20 và 27 tháng 8
:Ghi danh cho chương trình Giáo Lý, Việt Ngữ và Thiếu Nhi Thánh Thể niên khóa 2023-2024. Kính mời quý phụ huynh đến ghi danh cho con em  tại Hội Trường lớn lúc 2pm đến  4:30pm chiều.

5. Chúa Nhật ngày 10 tháng 9:
Liên trường khai giảng niên khóa 2023-2024.

=======================o0o=======================