Thông Báo
Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ
Nối Kết Website

Thông Báo

Chúa Nhật 6 tháng 12 năm 2021

Trân trọng kính mời cộng đồng dân Chúa đến tham dự Nghi Thức Thánh Hiến Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Giáo Phận Orange.

Nghi Thức Thánh Hiến Linh Đài bắt đầu vào lúc 3:00 chiều thứ Bảy, ngày 17 tháng 7 năm 2021. Đức Tổng Giám Mục Christophe Piere, Sứ Thần Tòa Thánh, chủ tế nghi thức thánh hiến cùng với các Đức Cha trong Giáo Phận Orange và đông đảo quý Cha trong và ngoài giáo phận. Thánh Lễ Đại Trào sẻ được cử hành vào lúc 5:00 chiều cùng ngày do Đức Cha Kevin Vann chủ tế và Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành giảng thuyết.

Ngay sau Thánh Lễ là chương trình văn nghệ đặc sắc và xổ số.

Trân trọng kính mời cộng đồng Dân Chúa đến tham dự ngày Thánh Hiến trọng đại này với niềm vui mừng tạ ơn Đức Mẹ La Vang – Mẹ Việt Nam.

Nghi Thức Thánh Hiến và Thánh Lễ sẽ được cử hành ngay tại Linh Đài Đức Mẹ với trên 8000 chổ ngồi. VÀO CỬA TỰ DO. Chi tiết về chương trình và các bãi đậu xe sẻ được thông báo đến Hội Đồng Mục Vụ trong những ngày sắp đến.

=======================o0o=======================