Thông Báo
Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ
Nối Kết Website

Thông Báo

Thư Mời


Trân trọng kính mời cộng đồng dân Chúa đến tham dự Nghi Thức Thánh Hiến Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Giáo Phận Orange.

Nghi Thức Thánh Hiến Linh Đài bắt đầu vào lúc 3:00 chiều thứ Bảy, ngày 17 tháng 7 năm 2021. Đức Tổng Giám Mục Christophe Piere, Sứ Thần Tòa Thánh, chủ tế nghi thức thánh hiến cùng với các Đức Cha trong Giáo Phận Orange và đông đảo quý Cha trong và ngoài giáo phận.

Thánh Lễ Đại Trào sẻ được cử hành vào lúc 5:00 chiều cùng ngày do Đức Cha Kevin Vann chủ tế và Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành giảng thuyết.

Ngay sau Thánh Lễ là chương trình văn nghệ đặc sắc và xổ số.

Trân trọng kính mời cộng đồng Dân Chúa đến tham dự ngày Thánh Hiến trọng đại này với niềm vui mừng tạ ơn Đức Mẹ La Vang – Mẹ Việt Nam.

Nghi Thức Thánh Hiến và Thánh Lễ sẽ được cử hành ngay tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang
với trên 8000 chổ ngồi. VÀO CỬA TỰ DO.

Vì sự giới hạn parking trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô. Ban Tổ Chức kính mời cộng đồng dân Chúa khi đến tham dự đi chung xe. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển, sẽ có Shuttle bus (Certified Transportation Service, Inc.) phục vụ qua lại liên tục  (mỗi chuyến Bus cách nhau 15 phút) từ các bãi đậu xe và Nhà Thờ Chính Tòa, từ 2:00PM đến 10:00PM.
Dưới đây là địa chỉ của các bãi đậu xe có các chuyến xe Bus (Xem Sơ Đồ):

  • UCI Health 3800 W Chapman Ave, Orange, CA. 92868
  • Prospect 600 City Pwky W, Orange, CA. 92868
  • Megasys 500 City Pkwy W, Orange, CA. 92868
  • CalOptima 505 City Pwky W, Orange, CA. 92868

  =======================o0o=======================

  CHƯƠNG TRÌNH THÁNH HIẾN LINH ĐÀI ĐỨC MẸ LA VANG
  TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA CHÚA KITÔ
   July 17, 2021

  2:30     Toàn thể giáo dân và Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế an vị.

  NGHI THỨC KHAI MẠC 3:00 PM – 4:00PM
  3:00     Lời dẫn nhập và trống khai mạc
  3:15     Diễn Nguyện do Quý Sơ
  3:30     Ca Đoàn cùng 2 ca sỹ phối hợp hát  - Mẹ La Vang
  3:40     Múa Phụng Vụ do 223 Thiếu Nhi Cộng Đồng
  3:55     Lời dẫn nhập vào Nghi Thức Làm Phép Thánh Tượng Đức Mẹ La Vang

  NGHI THỨC CUNG HIẾN 4:00PM – 5:00PM
  4:00     Ca Đoàn hát - Ave Maria
              Đoàn rước tiến vào Lễ Đài, gồm có: Đức cha Thành, Đức Cha Timonthy, các Đức Cha khách, Đức Cha Vann và Đức Tổng Giám Mục Christophe Piere - Sứ Thần Tòa thánh.
  4:05     Nghi thức trao Bản Vẽ Tượng Đài và Tập Ân Nhân
  4:10     Đức Sứ Thần bắt đầu chủ sự nghi thức làm phép trọng thể Thánh Tượng
              Nghi Thức Cung Hiến Tượng Đài:

  • Lời Dẫn Nhập
  • Công Bố Lời Chúa:
   • Luke 1:42 – 50
   • Ca Đoàn hát Đáp Ca
  • Bài Giảng:
   • Đức Sứ Thần giảng bằng tiếng Anh
   • Đức Ông Cương tóm tắt bằng Tiếng Việt
  • Đức Cha Vann, Đức Cha Thành hạ tấm màn mỏng xanh da trời che Thánh tượng.
  • Lời Nguyện Giáo Dân
  • Lời Nguyện Cung Hiến do Đức Sứ Thần
  • Rảy nước thánh, xông hương
  • Nghi Thức Kết Thúc: Phép Lành sau cùng. Đức Sứ Thần, các Đức Cha rời Lễ Đài.

  4:45     Hát bài “Dâng Mẹ” do cộng đồng cùng hát.
  4:50     Hát bài “Ngày Vinh Thắng” do Ca Đoàn
  4:55     Chuẩn bị Thánh Lễ

  THÁNH LỄ ĐẠI TRÀO 5:00 PM – 6:30 PM
  5:00     3 Hồi Chiên Trống và đọc lời dẫn nhập
              THÁNH LỄ BẮT ĐẦU – Ca Nhập Lễ
              Chủ Tế: Đức Cha Kevin Vann
              Giảng Thuyết: Đức Cha Nguyễn Thái Thành

  ĂN TỐI & CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ 6:30 PM – 9:30 PM
  6:30     Ăn Tối
  7:00     Chương Trình Văn Nghệ   
                                                             

  Ghi Chú:  Chương Trình này ghi nhận trong phiên họp Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đồng tại Trung  Tâm Công giáo ngày 13, tháng 06, 2021. Ban Tổ Chức Ngày Cung Hiến Linh Đài có toàn quyền thay đổi chương trình này.

  =======================o0o=======================

  Chúa Nhật 6 tháng 12 năm 2021

  Trân trọng kính mời cộng đồng dân Chúa đến tham dự Nghi Thức Thánh Hiến Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Giáo Phận Orange.

  Nghi Thức Thánh Hiến Linh Đài bắt đầu vào lúc 3:00 chiều thứ Bảy, ngày 17 tháng 7 năm 2021. Đức Tổng Giám Mục Christophe Piere, Sứ Thần Tòa Thánh, chủ tế nghi thức thánh hiến cùng với các Đức Cha trong Giáo Phận Orange và đông đảo quý Cha trong và ngoài giáo phận. Thánh Lễ Đại Trào sẻ được cử hành vào lúc 5:00 chiều cùng ngày do Đức Cha Kevin Vann chủ tế và Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành giảng thuyết.

  Ngay sau Thánh Lễ là chương trình văn nghệ đặc sắc và xổ số.

  Trân trọng kính mời cộng đồng Dân Chúa đến tham dự ngày Thánh Hiến trọng đại này với niềm vui mừng tạ ơn Đức Mẹ La Vang – Mẹ Việt Nam.

  Nghi Thức Thánh Hiến và Thánh Lễ sẽ được cử hành ngay tại Linh Đài Đức Mẹ với trên 8000 chổ ngồi. VÀO CỬA TỰ DO. Chi tiết về chương trình và các bãi đậu xe sẻ được thông báo đến Hội Đồng Mục Vụ trong những ngày sắp đến.

  =======================o0o=======================