Thông Báo
Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ
Nối Kết Website

Thông Báo

++ CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN 05/2022 - 06/2023 - Click here to view!

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 22 THÁNG 1 NĂM 2023

1.      Thứ Hai ngày 23 tháng 1 – Hội Các Bà Mẹ Công Giáo có buổi họp tại Phòng A lúc 7:00 tối. Kính mời quý thành viên đến tham dự.

2.      Thứ Sáu ngày 27 tháng 1 – Cộng đoàn tổ chức tiệc mừng Tân Niên tại nhà hàng Diamond Seafood Palace lúc 6:30 chiều. Kính mời quý cộng đoàn và quý thân hữu tham dự mua vé ủng hộ để thưởng thức các món ăn tuyệt hảo và chương trình văn nghệ hấp dẫn vui tươi nhân dịp đầu năm.

3.      Thứ Sáu ngày 3 tháng 2 – Thánh Lễ Thứ Sáu đầu tháng bắt đầu lúc 7:15 tối.

4.      Thứ Bảy ngày 4 tháng 2 – Cộng đoàn sẽ phụ trách Thánh Lễ Thứ Bảy đầu tháng tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang Christ Cathedral bắt đầu lúc 8:30 sáng. Kính mời quý cộng đoàn đến tham dự.

5.      Chúa Nhật ngày 5 tháng 2 – Sau Thánh Lễ, các em Thiếu Nhi Thánh Thể tổ chức Phở Night với mục đích gây quỹ sinh hoạt cho Đoàn Lê Bảo Tịnh. Kính mời quý cộng đoàn đến tham dự thưởng thức món Phở thơm ngon và ủng hộ tinh thần các em với giá $13 một tô và có nhận phở order to-go. Đồng thời thưởng thức chương trình văn nghệ Phở Night rất vui tươi và hào hứng do các em phụ trách. Phở Night kính mời.

6.      Thứ Ba ngày 21 tháng 2 – Họp Hội Đồng Mục Vụ lúc 7:00 tối tại phòng họp A. Kính mời quý thành viên chấp hành cộng đoàn đến tham dự.

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 2023

1.      Chúa Nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023 – Mùng Một Tết Thánh Lễ Minh Niên với nghi thức Tế Lễ Cổ Truyền bắt đầu lúc 4:45 chiều. Sau Thánh Lễ sẽ có lì xì phúc lộc đầu năm.

2.      Thứ Hai ngày 23 tháng 1 – Hội Các Bà Mẹ Công Giáo có buổi họp tại Phòng A lúc 7:00 tối. Kính mời quý thành viên đến tham dự

3.      Thứ Sáu ngày 27 tháng 1 năm 2023 – Cộng đoàn tổ chức tiệc mừng Tân Niên tại nhà hàng Diamond Seafood Palace lúc 6:30 chiều. Kính mời quý cộng đoàn và quý thân hữu tham dự mua vé ủng hộ để thưởng thức các món ăn tuyệt hảo và chương trình văn nghệ hấp dẫn vui tươi nhân dịp đầu năm.

4.      Thứ Bảy ngày 4 tháng 2 – Cộng đoàn sẽ phụ trách Thánh Lễ Thứ Bảy đầu tháng tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang Christ Cathedral bắt đầu lúc 8:30 sáng. Kính mời quý cộng đoàn đến tham dự.

5.      Chúa Nhật ngày 5 tháng 2 – Sau Thánh Lễ, các em Thiếu Nhi Thánh Thể tổ chức Phở Night với mục đích gây quỹ sinh hoạt cho Đoàn Lê Bảo Tịnh. Kính mời quý cộng đoàn đến tham dự thưởng thức món Phở thơm ngon và ủng hộ tinh thần các em với giá $13 một tô và có nhận phở order to-go. Đồng thời thưởng thức chương trình văn nghệ Phở Night rất vui tươi và hào hứng do các em phụ trách. Phở Night kính mời.

6.      Thứ Năm ngày 16 tháng 2 – Họp Hội Đồng Mục Vụ lúc 7:00 tối tại phòng họp A. Kính mời quý thành viên chấp hành cộng đoàn đến tham dự.

 

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 8 THÁNG 1 NĂM 2023

1. Thứ Tư ngày 11 tháng 1 – Giờ Chầu Thánh Thể bắt đầu lúc 8:00 tối.

2. Thứ Bảy ngày 14 tháng 1 – Liên Nhóm Cursillo sẽ có họp nhóm vào lúc 8:00 sáng tại phòng A. Xin mời tất cả quý thành viên đến tham dự.

3. Chúa Nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023 – Mùng Một Tết Thánh Lễ Minh Niên với nghi thức Tế Lễ Cổ Truyền bắt đầu lúc 4:45 chiều. Sau Thánh Lễ sẽ có lì xì phúc lộc đầu năm.

4. Thứ Sáu ngày 27 tháng 1 năm 2023 – Cộng đoàn tổ chức tiệc mừng Tân Niên tại nhà hàng Diamond Seafood Palace lúc 6:30 chiều. Kính mời quý cộng đoàn và quý thân hữu tham dự mua vé ủng hộ để thưởng thức các món ăn tuyệt hảo và chương trình văn nghệ hấp dẫn vui tươi nhân dịp đầu năm.

5. Thứ Bảy ngày 4 tháng 2 – Cộng đoàn sẽ phụ trách Thánh Lễ Thứ Bảy đầu tháng tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang Christ Cathedral bắt đầu lúc 8:30 sáng. Kính mời quý cộng đoàn đến tham dự.

6. Chúa Nhật ngày 5 tháng 2 – Sau Thánh Lễ, các em Thiếu Nhi Thánh Thể tổ chức Phở Night với mục đích gây quỹ sinh hoạt cho Đoàn Lê Bảo Tịnh. Kính mời quý cộng đoàn đến tham dự thưởng thức món Phở thơm ngon và ủng hộ tinh thần các em với giá $13 một tô và có nhận phở order to-go. Đồng thời thưởng thức chương trình văn nghệ Phở Night rất vui tươi và hào hứng do các em phụ trách. Phở Night kính mời.

=======================o0o=======================

CHÚA NHẬT NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 2023

1. Thứ Tư ngày 4 tháng 1 – Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẻ có buổi họp hàng tháng vào lúc 7:15 tối. Kính mời quý đoàn viên đến tham dự.

2. Chúa Nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023 – Mùng Một Tết Thánh Lễ Minh Niên với nghi thức Tế Lễ Cổ Truyền bắt đầu lúc 4:45 chiều. Sau Thánh Lễ sẻ có lì xì phúc lộc đầu năm.

3. Thứ Sáu ngày 27 tháng 1 năm 2023 – Cộng đoàn tổ chức tiệc mừng Tân Niên tại nhà Diamond Seafood Palace lúc 6:30 chiều. Kính mời quý cộng đoàn và quý thân hữu tham dự mua vé ủng hộ để thưởng thức các món ăn tuyệt hảo và chương trình văn nghệ hấp dẫn vui tươi nhân dịp đầu năm.

=======================o0o=======================