Thông Báo
Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ
Nối Kết Website

Chương Trình Mục Vụ

Chúa Nhật:
Thánh Lễ - 5:00pm

Thứ Sáu đầu tháng:
Thánh Lễ - 7:00pm

Thứ Bảy đầu tháng:
Giờ Kính Đức Mẹ Fatima
Phòng A

Thứ Tư tuần thứ Hai:
Chầu Thánh Thể: 8:00pm

Giờ giải tội:
Thứ Tư 5:00pm và Thứ Bảy 9:00am

Chúa Nhật tuần thứ Hai
Rửa Tội: 3:00pm
(Xin hẹn trước một tháng)

Giáo Lý:
Sr. Maria Nguyễn Thu Hương, LHC
(949) 837-1090 Ext 137