Thông Báo
Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Thăng Tiến Hôn NhânvGĐ
Nối Kết Website

VIETNAMESE BILINGUAL FAITH FORMATION
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ SONG NGỮ


 CHỦ ĐỀ GIÁO LÝ 2017- 2018
SỐNG NHƯ MÔN ĐỆ TRUYỀN GIÁO


Năm nay Hội Thánh Hoa Kỳ mừng Chúa Nhật Giáo Lý vào ngày 17 tháng 9, 2017 với chủ đề “Sống Như Môn Đệ Truyền Giáo”.  Bài này phản ảnh suy tư của tác giả về chủ đề này, đặc biệt trong bối cảnh các giáo xứ và cộng đoàn Việt Nam tại Hoa Kỳ dựa trên các giáo huấn của Huấn Quyền.  Đây là bài thứ nhất trong loạt bài về Phúc Âm hoá và Truyền Giáo của tác giả.

Qua việc chọn chủ đề “Sống như Môn Đệ Truyền Giáo” cho Chúa Nhật Giáo Lý năm nay, các Giám Mục Hoa Kỳ muốn nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của các giáo lý viên cũng như của việc học và dạy giáo lý trong tiến trình Phúc Âm hoá và truyền giáo của toàn thể Hội Thánh.  Các ngài cũng đưa ra những hướng dẫn cụ thể để giúp các mục tử trong việc đào luyện các tín hữu, nói chung, và các giáo lý viên, nói riêng, thành những môn đệ truyền giáo, đặc biệt qua cách sống đức tin của họ.

Khi nói đến việc học giáo lý, nhiều người nghĩ ngay đến việc học giáo lý của trẻ em hay các người dự tòng.  Thực ra, việc học giáo lý không phải là một giai đoạn nhất thời mà là một tiến trình liên tục suốt đời, vì nó “làm cho đức tin ban đầu được trưởng thành, và giáo dục các môn đệ chân chính của Đức Kitô bằng cách cung cấp cho họ một sự hiểu biết sâu xa và có hệ thống hơn về Con Người và sứ điệp của Đức Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Catechesi Tradendae (CT), số 19).  Do đó, nếu chúng ta chỉ học giáo lý khi còn nhỏ hoặc khi học đạo thì đức tin của chúng ta không thể trưởng thành được và chúng ta khó mà trở thành các môn đệ chân chính của Đức Kitô! (http://www.giaoly.org/vn/song-nhu-mon-de-truyen-giao/)

This year, the Church will celebrate Catechetical Sunday on September 17, 2017. The 2017 theme will be "Living as Missionary Disciples." Those who the Community has designated to serve as catechists will be called forth to be commissioned for their ministry. Catechetical Sunday is a wonderful opportunity to reflect on the role that each person plays, by virtue of Baptism, in handing on the faith and being a witness to the Gospel. Catechetical Sunday is an opportunity for all to rededicate themselves to this mission as a community of faith.

(http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/catechetical-sunday/index.cfm)

*** Chương trình Giáo lý sẽ khai giảng vào Chủ Nhật, ngày 10 tháng 9 năm 2017 lúc 1:40pm tại hội trường Giáo Xứ (trên lầu).

Giáo Lý Song Ngữ

Trường Giáo Lý song ngữ của CĐ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ĐMHCG) đã được thành lập trên 30 năm do các Sơ thuộc Dòng Mến Thánh Gía đảm nhiệm. Tuy là một CĐ rất nhỏ bé nhưng không thiếu phần giáo dục về đời sống đạo đức và Kinh Thánh cho các em được hướng dẫn bởi các giảng viên giáo lý đã được certified từ Tòa Giám Mục của Giáo Phận .

Trường Giáo Lý song ngữ của CĐ gồm có 10 lớp từ lớp khai tâm tức lớp 1 hoặc còn được gọi là lớp xưng tội rước lễ lần đấu 1 cho tới lớp 10 còn được gọi là lớp Thêm Sức 2, tất cả các lớp được sắp xếp theo tuổi và lớp của các em đuợc dựa theo như các em học ở trường ngòai public. Các lớp giáo lý bắt đầu lúc 2:40pm - 3:50pm vào mỗi Chúa Nhật.

Theo như chương trình của Giáo Phận thì các em theo học lớp để được  Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu và lớp Thêm Sức sẽ phải học 2 năm song song với những buổi tĩnh tâm rất hữu ích cho đời sống tâm linh, có những em sau khi đi tĩnh tâm của lớp Thêm Sức về đã thay đổi hòan tòan làm cho các phụ huynh phải ngạc nhiên và rất vui khi thấy con mình đang tuổi teen khó dậy mà bây giờ trở nên đạo đức và chịu khó đến nhà thờ hơn.. Đặc biệt là có những em khi đã chịu phép thêm sức rồi đã trở lại để làm TA cho các thầy cô nữa.

Qúy phụ huynh nào có con em tuổi từ 6 trở lên muốn hoc Giáo Lý xin liên lạc với ban thường vụ cộng đoàn hoặc Sơ Maria Nguyễn Thu Hương số phone (949) 837-1090 Ext 137

=> Xin đọc tiếp